meerjarenvisie

30 november kwamen veel melkbusschutters en het Schuttersgilde naar het stadhuis om hun ongenoegen uit te spreken over een opinienota die aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Wij zijn als Schuttersgilde uiteraard voor het samen doen ofwel participeren en iedereen die zijn stem mag laten horen. Toch kunnen wij ons niet vinden in vorm van dit keuzemenu welke nu word aangeboden omdat hiermee alles weer ter discussie lijkt te staan wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben bereikt en hebben kunnen behouden. Dat past wat ons betreft niet bij al het werk wat door heel veel mensen is gedaan en past niet bij gemaakte afspraken door de huidige en de vorige burgemeester.
Gelukkig word er nog eens heel duidelijk uitgelegd door de burgemeester dat de informatie uit de nota samen met alle andere heel positieve resultaten van onderzoeken, brainstormavonden en en nog veel meer positieve bijdragen van politie brandweer en andere belangrijke partijen SAMEN zullen leiden tot een meerjarenvisie.

Heel blij waren wij om te zien dat we het vertrouwen hebben gekregen van eigenlijk alle politieke partijen en dat ook zij graag zien dat het gehandhaafd zal blijven zoals het hoort te zijn. Sterker nog men wil het zelfs bij wet gaan vastleggen middels een APV. Ook de burgemeester heeft zich heel duidelijk uitgesproken en wij zijn en blijven de Carbidhoofdstad van Nederland!!!

Al met al zien wij de meerjarenvisie na vanavond met vertrouwen tegemoet en zal dit voor ons allemaal positief gaan uitpakken zo het lijkt.

Diepe buiging voor iedereen, ook al was het laat, duurde het lang, maar dit hebben we samen verdiend.