Kampen- Brunnepe

 

Kampen- Brunnepe

Afgelopen dinsdagavond is Hans Hagebeuk overleden. Hij had nog een hele mooie en bijzondere wens.

Hans zou graag van uit huis naar zijn laatste rustplaats gaan door een erehaag van melkbussen.

Dit is hoe zijn Brunnepe is….

De familie en vrienden van Hans willen de Kampenaren vragen om samen met hun melkbus deel te nemen aan deze erehaag bij de woning van Hans.

De uitvaart zal plaatsvinden op dinsdag 26 november. Om 12.00 uur wordt Hans vanuit zijn woning aan de Geert van Woustraat 45, gebracht naar zijn laatste rustplaats.

Op uitdrukkelijk verzoek van de familie mag er niet geschoten worden met de bussen.

kampen.online

info avond oud en nieuw

Informatie avond Kampen en IJsselmuiden

Kampen: maandag 11 november van 20.00 tot 21.00 uur in ’t Ukien, Korteweg 4

Infoavond IJsselmuiden: woensdag 13 november van 20.00 uur tot 21.00 uur in Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1C

Als je info of vragen hebt kan je ze hier stellen of horen

Beste carbidschieters

Beste carbidschieters van  Gemeente Kampen,

Bij deze even een tussenstand inzake de gesprekken tussen de Gemeente
Kampen en het Stichting Schuttersgilde. Het lijkt er op dat de
samenwerking steeds beter gaat. In de afgelopen maanden zijn er
verschillende overleggen geweest. Het resultaat mag er zijn. Veel van
wat is besproken is terug te zien in de beslissingen en in het beleid.
Samenvattend komt het er op neer dat veel blijft zoals het was. Op een
paar wijzigingen na.
Zoals het er nu uitziet is de Schuttersgilde alsook de gemeente Kampen
tevreden over het resultaat.

Wij houden u op de hoogte. Het aftellen is begonnen, het is al bijna
weer zover.

Schutters gilde Kampen.

Beste Schutters

Morgenavond 10 september is er weer overleg tussen de Shuttersgilde en de ambtenaren van de gemeente Kampen. Wanneer iemand van jullie nog opmerkingen of ideeën heeft, laat die ons dan weten.

Mvgr

Schuttersgilde Kampen

Oproep locaties carbidschieten

Beste schutters,

Als liefhebbers van de traditie carbidschieten willen wij een oproep doen. Hoewel het zomer is zijn de overleggen met de gemeente alweer in volle gang. Sommigen van jullie hebben misschien al via de media vernomen dat er een conceptlijst bekend is gemaakt. Deze lijst is nog niet definitief! Hoewel jullie hoofd waarschijnlijk bij zon, zee en strand is willen wij benadrukken dat het NU de tijd is om jouw favoriete plek aan te vragen!

Vis niet achter het net en bekijk de lijst goed of jouw plek er wel bij staat.

Sluitingsdatum voor indienen van verzoeken is 7 augustus ! 2019. Dat is al heel snel. Daarna kan het niet meer! Dus graag ook dit bericht delen met mensen waarvan jij weet dat ze graag de carbidtraditie willen beleven!

Mail je verzoek of vraag naar voor de zekerheid naar onderstaande mailadres van de gemeente Kampen!

Info@kampen.nl

Wij zien uit naar weer een geweldig oudejaarsfeest en wensen jullie voor nu een hele fijne zomer.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Schuttersgilde Kampen

https://schuttersgilde-kampen.nl

Persbericht

 

Op dinsdag 9 juli heeft Stichting Schutters Gilde Kampen zich gemeld bij notariskantoor Herweier aan de Meeuwenweg 17 te Kampen. Een maandenlange samenwerking kreeg even een officieel moment. Een korte greep uit de statuten van de Stichting: het doel het bewaken van de instandhouding van de Kamper Oudejaarstraditie van carbidschieten zijnde een nationaal immaterieel erfgoed. Verder staat er dat de Stichting als doel heeft als spreekbuis te functioneren van de carbidschieters richting de Kamper samenleving en met name de plaatselijke overheid.

Eind 2018 ging het bijna mis doordat de lokale politiek het beleid geheel om de burgers heen ging vormgeven. Daardoor werd de rijke traditie van carbidschieten bedreigd door de lokale gemeente. Daarom is deze Stichting Schutters Gilde in het leven geroepen. Al de afgelopen jaarwisseling is er een hoop tijd en energie gaan zitten in het behoud van deze traditie. Wij hebben vooral de taal, de wensen en de frustraties van burgers in Kampen moeten overbrengen naar de lokale politiek. Dat is ons goed gelukt. Maar we zijn er nog lang niet. De bedreiging van deze traditie moet stoppen en het behoud moet veilig gesteld worden.

De ervaring leert dat alle schutters bereidt zijn te luisteren en niet te schieten op plekken waar het echt overlast veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan zieken of ouderen. Maar waar het kan en er geen inhoudelijke werkelijke bezwaren op tafel liggen, daar moet gewoon en naar ieders verzoek geschoten kunnen worden. Immers leert ook de afgelopen jaarwisseling dat er geen of nauwelijks aanmerkingen waren op het verloop van dit prachtige stadsfeest. Mede dankzij steun van het GBK, de PvdA en de VVD.

Evaluatie Schuttersgilde 04-04-2019

Afgelopen donderdag hebben wij met de burgemeester op het stadhuis een evaluatie gehad over de jaarwisseling. Uit deze evaluatie bleek dat het zeer positief ervaren was en dat de schade en overlast minimaal is gebleken. Er waren een paar punten waar niet was opgeruimd. Daar gaan we beter op letten.
Er zijn een aantal opmerkingen en klachten binnen gekomen maar die hadden niet zozeer te maken met carbid schieten maar met vuurwerk in het algemeen.

De tevredenheid was overheersend. We kunnen en blijven voortgaan op deze ingeslagen weg.
Voor volgend jaar willen wij samen met de gemeente betrokken zijn bij een draaiboek. Denk hier bijvoorbeeld aan hekwerken en borden voor schutters.
Er is ons toegezegd dat er geen enkele reden is om nu de duimschroeven verder aan te draaien en dat alle locaties van afgelopen jaar in principe behouden kunnen worden. Bij een aantal locaties wordt nog gekeken voor een andere locatie met het oog op veiligheid. Ook waren er een paar locaties waar niet of nauwelijks gebruik van is gemaakt. Gekeken wordt of deze volgen jaar nog wel nodig zijn.
Er komt nog een vervolg evaluatie waar wij hopen op meer duidelijkheid met uitwerking van details. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte.

update stand van zaken

  • Beste schutters,

Deze maand hebben wij overleg gehad. Op die avond werd door Schuttersgilde Kampen nogmaals nagedacht over evaluatiepunten van de afgelopen jaarwisseling. Deze worden ingebracht in het laatste evaluatiemoment op het Stadhuis met de burgemeester en betrokken ambtenaren. Eind maart/begin april zal dit overleg plaatsvinden. Naast de bekende punten willen wij jullie nogmaals de mond gunnen. Heb je iets waarvan je het belangrijk vind dat dit meegenomen word; laat het ons weten via deze pagina.Dan kunnen wij onze inbreng compleet maken en nog beter presenteren wat iedereen ervaren heeft.

Met vriendelijke groeten,

Schutters Gilde Kampen

Carbidliefhebbers bedanken gemeenteraad Kampen.

Voor de pauze van 21:00 bleven alle raadsleden op verzoek van Burgemeester Koelewijn nog even zitten. De net binnengekomen leden van Schutters Gilde Kampen kregen het woord. Het woord van dank ging uit naar alle betrokkenen. De raadsleden, B&W, handhaving, burgers, omwonenden, schutters en liefhebbers van carbidschieten. 

 

De voorzitter van de Schutters Gilde, Richard Bottenberg, sprak zijn waardering uit over de samenwerking. “In de afgelopen maanden hebben de burgers van Kampen en de politiek van Kampen laten zien dat samenwerking, een goed gesprek en wederzijds begrip wel degelijk mogelijk is”. Verder noemde hij de inzet en het respect wat iedereen toonde tijdens het hele proces een uniek voorbeeld van hoe een samenleving op lokaal niveau kan functioneren. “Een samenleving maak je samen. Dit is nu in Kampen bewezen”. 

Uit de hand van Lars Beverwijk werd een speciaal ontworpen melkbus, met het gloednieuwe logo van de Schutters Gilde, overhandigd aan de raad. Deze werd door de toenmalige voorzitter van de raad, Janita Tabak, in ontvangst genomen. 

Verder was er speciaal aandacht voor raadslid Suat Azer van het GBK. In de korte speech werd gewezen op alle tijd en energie die hij gestoken heeft om alles in goede banen te leiden. Zowel voor als achter de schermen. Suat Azer kon “de boel samenvatten, aansturen en terugkoppelen naar alle betrokkenen”. Uit handen van Heino Hanekamp werd hem een speciaal speldje op de borst gespeld. Uiteraard in de vorm van een melkbus. 

Een feest van de democratie. Een periode van maanden waarin interactie tussen burgers en politiek concreet en constructief was . Burgers die opkomen voor behoud van hun traditie. Die meedenken over veiligheid en zoeken naar oplossingen. Participatie met een gouden randje. Met als resultaat een veilige jaarwisseling, een groot succes.